Betingelser 2017/18
 
Betaling:
SIGMA SWIM Birkerød modtager betaling med Dankort og VISA-Dankort, desværre ikke øvrige betalingskort. Medlemskontingentet kan betales på én gang for et helt år, eller du kan vælge kun at betale for 1. halvår (september-januar) ved din online tilmelding. Betaling for 2. halvår (februar-juni), bliver automatisk opkrævet i januar måned. Advisering via mail inden opkrævning.

Ved online tilmelding er pladsen sikret, når betalingen er gennemført og en ordrebekræftelse er modtaget via mail.
 
Armbånd til indgang og skab:
Rudersdal kommune ønsker fra 2018, at alle brugere af svømmehallen skal benytte sig af hovedindgangen og dermed købe et armbånd til indgangsmøllerne. Dette gælder også SIGMA SWIM's medlemmer. Ét armbånd koster 50 kr. Og kan benyttes på eget svømmehold lige så længe, man er medlem af svømmeklubben. Udgiften for armbåndet vedrører ikke SIGMA SWIM Birkerøds kontingent. Sigmas medlemmer kan benytte samme armbånd pr. familie, og har dermed mulighed for at nøjes med kun at købe et.
 
Tilmelding
Tilmelding sker udelukkende ved online-tilmelding og efter først til mølle princippet. Alle hold "tømmes" ved sæson slut og der meldes til påny for alle medlemmer hvert år. Tilmelding til kommende sæson åbnes i juni.

Indmeldelse på hold er muligt hele sæsonen, såfremt der er plads. Man kan starte på hold straks efter tilmelding og modtagelse af bekræftelses mail.
 
Indmeldelsesgebyr
Ved indmeldelse af nye medlemmer opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 150,- som er et éngangsbeløb. Dette pålægges ved første betaling, fremover skal du bruge den samme profil for at undgå at betale dette igen.

Udmeldelse:
Tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse refunderes kontingent og indmeldelsesgebyr ikke. Hvis man af særlige grunde ønsker at blive meldt ud, skal dette ske skriftligt til klubben pr. mail. Manglende deltagelse på holdet er ikke ensbetydende med udmeldelse. Udmeldelse kan ikke ske via instruktøren.

Fortrydelsesret:
Der er 14 dages fortrydelsesret, herefter refunderes kontingent ikke. Ved evt. fortrydelse rettes der henvendelse pr. mail til kontoret. Fortrydelsesretten kan også benyttes ved sæson start uagtet tilmelding er sket tidligere på året.

Ferier og aflysninger
Svømmeskolen i SIGMA SWIM Birkerød følger som udgangspunkt skolernes ferieplan, bortset fra juleferien og sommerferien, hvor der sluttes tidligere. Der kan forekomme variationer i lukkeperioder fra år til år. Se sæsonens ferier og lukkedage for svømmeskolen under Kalender på forsiden.
 
Herudover kan der forekomme aflysninger på enkelte dage pga. svømmestævne eller andet arrangement (typisk på weekenddage). Info mails vil blive sendt ud herom.Der ydes ingen kompensation eller erstatning for aflyste svømmegange.

Hold nedlæggelse
Hold, som ikke opfylder krav om minimums tilmelding, kan blive nedlagt. I så fald refunderes kontingentet for den resterende periode hvis ikke der kan findes alternative hold.
 
Foto
Sigma Swim Birkerød forebeholder sig ret til at fotografere svømmeskolens deltagere i forbindelse med aktiviteter til informations formål. Ønsker du ikke du/dit barn med på sådanne billeder eller videoopslag bedes du rette skriftlig henvendelse til kontoret på mail.
 
  SIGMA SWIM Birkerød - Bistrupvej 1 Tlf man- og tirsdag kl. 12-14 - 3460 Birkerød info@birkeroedswim.dk - Tlf: 31788723 en løsning fra Klubmodul