Betingelser 2024/25

 
Betaling:
SIGMA SWIM Birkerød modtager betaling med Dankort og VISA-Dankort og Mobile Pay. Medlemskontingentet kan betales på én gang for en hel sæson, eller du kan vælge kun at betale for den 1. halve sæson (september-januar) ved din online tilmelding. Betaling for 2. halve sæson (februar-juni), bliver automatisk opkrævet i januar måned. I adviseres automatisk via mail/sms inden opkrævning. 


Ved online tilmelding er pladsen for hele året sikret, når betalingen er gennemført og en ordrebekræftelse er modtaget via mail.


Tilmelding:

Tilmelding sker udelukkende ved online tilmelding og efter først til mølle princippet. Alle hold "tømmes" ved sæsonens slutning og der meldes til påny for alle medlemmer hvert år. Tilmelding til kommende sæson åbnes i juni. 


Indmeldelse på hold er muligt hele sæsonen, såfremt der er plads. Man kan starte på hold straks efter tilmelding og modtagelse af bekræftelses mail.
  
Administrationsgebyr:
Der opkræves et årligt administrationsgebyr på 200 kr pr. person der tilmeldes et hold. Svømmer en person på mere end et hold, opkræves gebyret kun én gang pr år. Gebyret opkræves ved tilmelding. Der ydes ikke rabat på administrationsgebyret.
 
Armbånd til indgang og skab:
Rudersdal kommune har indført at alle brugere af svømmehallen skal benytte et armbånd til indgangsmøllerne. Dette gælder også SIGMA SWIM's medlemmer. Ét Sigma armbånd koster 50 kr og skal købes i automaten ved hovedindgangen. Det kan benyttes på eget svømmehold lige så længe, man er medlem af svømmeklubben. Sigmas medlemmer kan benytte samme armbånd pr. familie, og har dermed mulighed for at nøjes med kun at købe ét. 
  
Til sæsonstart om sommeren, skal armbåndets periode muligvis forlænges hos en livredder, så det kan genbruges i flere sæsoner. Dvs. du behøver ikke købe et nyt armbånd hvert år. Kontakt da en livredder.  
 
Udmeldelse:

Tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse refunderes kontingent og indmeldelsesgebyr ikke. Hvis man ønsker at blive meldt ud, skal dette ske skriftligt til klubben pr. mail. Manglende deltagelse på holdet er ikke ensbetydende med udmeldelse. Udmeldelse kan ikke ske via instruktøren.


Fortrydelsesret:

Der er 14 dages fortrydelsesret, herefter refunderes kontingent ikke. Ved evt. fortrydelse rettes der henvendelse pr. mail til kontoret. Fortrydelsesretten kan også benyttes ved sæson start, uagtet at tilmelding er sket tidligere på året. Administrationsgebyret refunderes ikke.


Ferier og aflysninger

Svømmeskolen i SIGMA SWIM Birkerød følger som udgangspunkt skolernes ferieplan, bortset fra juleferien og sommerferien, hvor der sluttes/opstartes tidligere. Der kan forekomme variationer i lukkeperioder fra år til år. Se sæsonens ferier og lukkedage for svømmeskolen under Kalender på forsiden.
 

Herudover kan der forekomme aflysninger på enkelte dage pga. svømmestævne eller andet arrangement (typisk på weekenddage). Info mails vil blive sendt ud herom.Der ydes ingen kompensation eller erstatning for aflyste svømmegange, uanset årsag.

Køb af medlemskab
Ved betaling af kontingent for svømning på et specifikt svømmehold, køber man et medlemskab af foreningen. Medlemsskabet giver mulighed for at deltage på et specifikt hold i den pågældende sæson. Antallet af undervisningsgange varierer fra år til år og er ikke fast, medmindre man køber et kursus, f.eks. babysvøm.

Hold nedlæggelse

Hold, der ikke opfylder krav om minimums tilmelding, kan blive nedlagt. I så fald refunderes kontingentet for den resterende periode hvis ikke der kan findes alternative hold.
 

Foto
Sigma Swim Birkerød forbeholder sig ret til at fotografere svømmeskolens deltagere i forbindelse med aktiviteter til informations formål. Ønsker du ikke du/dit barn med på sådanne billeder eller videoopslag bedes du rette skriftlig henvendelse til kontoret på mail. 
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram